0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Tranh tụng kinh doanh thương mại

Luật Tô Vàng đại diện cho các doanh nghiệp trong các tranh chấp thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm:

 • Tranh chấp bảo hiểm
 • Quyền của bên cho vay
 • Vi phạm trách nhiệm ủy thác
 • Lừa dối trong giao dịch dân sự
 • Tranh chấp hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê
 • Tranh chấp thương mại điện tử
 • Tranh chấp lao động
 • Tranh chấp thương mại
 • Lạm quyền trong điều hành công ty
 • Hoạt động ngân hàng
 • Tranh chấp nhượng quyền
 • Khởi kiện người quản lý
 • Tranh tụng liên quan đến tài sản là bất động sản của doanh nghiệp
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án