0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Tờ khai đăng ký thuế

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức) - Mẫu số: 01-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 01-ĐK-TCT Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê...

Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất và cách điền

Cho tôi hỏi mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất và cách điền như thế nào? Ngày 02/6/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan...