0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính của chủ tịch UBND cấp huyện là bao lâu?

Các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính của chủ tịch UBND cấp huyện là bao lâu? thủ tục khởi kiện như thế nào? Nội dung trong đơn khởi kiện cần thông tin gì?

Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. The...

20 Điều xử phạt khi vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ bạn cần biết

20 Điều xử phạt khi vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ bạn cần biết. Nghị định 144/2021/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Mức phạt không có bằng lái xe máy là bao nhiêu?

Khi điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông; người lái xe phải mang theo đăng ký xe, bằng lái xe,… Để xuất trình khi bị kiểm tra, nếu không có sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người dân có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cơ quan đó xem xét lại.