0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Soạn thảo hợp đồng - văn bản pháp lý

Luật Tô Vàng cung cấp đến Quý Khách hàng dịch vụ soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý, chúng tôi với kinh nghiệm và chuyên môn sẽ giúp bạn thành lập, rà soát nội dung hợp đồng, văn bản pháp lý một cách chặt chẽ, hợp pháp, đảm bảo những quyền lợi chính đáng nhất mà Quý Khách hàng phải có.

Các loại soạn thảo hợp đồng hỗ trợ:

 • Hợp đồng đất đai, nhà ở
 • Hợp đồng thuê đất
 • Hợp đồng thuê nhà ở, văn phòng, mặt bằng
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng đặt cọc
 • Hợp đồng nhà thầu/thầu phụ
 • Hợp đồng mua bán
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa
 • Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa
 • Hợp đồng thương mại quốc tế
 • Hợp đồng ngoại thương
 • Hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng gia công
 • Hợp đồng quảng cáo
 • Hợp đồng vận tải/vận chuyển
 • Hợp đồng góp vốn
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Hợp đồng vay/cho vay vốn
 • Hợp đồng vay/cho vay tiền
 • Hợp đồng thuê/ cho thuê
 • Hợp đồng thuê xe
 • Hợp đồng thuê thiết bị
 • Hợp đồng thuê tài sản
 • Hợp đồng liên doanh/ liên kết
 • Hợp đồng liên doanh
 • Hợp đồng hợp tác
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng sở hữu trí tuệ
 • Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hợp đồng ủy thác
 • Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu
 • Hợp đồng ủy thác đầu tư
 • Hợp đồng đại lý phân phối
 • Hợp đồng đại lý độc quyền phân phối
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp đồng đào tạo
 • Hợp đồng cho thuê lao động
 • Hợp đồng xuất khẩu lao động
 • Hợp đồng tài trợ
 • Các loại hợp đồng pháp lý khác mà khách hàng có nhu cầu