0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Lĩnh vực đất đai

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ:

 • Đại diện Quý Khách hàng tham gia tranh tụng, tố tụng tại tòa các vấn đề tranh chấp, pháp lý đất đai.
 • Giải quyết các tranh chấp mốc giới thửa đất.
 • Tư vấn chuyển nhượng, mua bán, đặt cọc, thế chấp, tặng cho đất đai.
 • Tư vấn các quy định liên quan đến thừa kế đất đai, tranh chấp thừa kế đất đai.
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp nhà đất.
 • Tư vấn cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất.
 • Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư.
 • Tư vấn xin cấp phép xây dựng, hoàn công nhà ở.
 • Tư vấn tách thửa đất.
 • Tư vấn các quy định về thuế liên quan đến nhà đất.
 • Tư vấn đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.
 • Tư vấn ký giáp ranh, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại sổ đỏ cấp sai.
 • Tư vấn mọi vấn đề pháp luật đất đai khác mà bạn đang gặp phải...