0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Luật sư tranh tụng

1./ Tranh tụng liên quan đến hoạt đông Kinh doanh

Luật Tô Vàng đại diện cho các doanh nghiệp trong các tranh chấp thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm:

 • Tranh chấp bảo hiểm
 • Quyền của bên cho vay
 • Vi phạm trách nhiệm ủy thác
 • Lừa dối trong giao dịch dân sự
 • Tranh chấp hợp đồng
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê
 • Tranh chấp thương mại điện tử
 • Tranh chấp lao động
 • Tranh chấp thương mại
 • Lạm quyền trong điều hành công ty
 • Hoạt động ngân hàng
 • Tranh chấp nhượng quyền
 • Khởi kiện người quản lý
 • Tranh tụng liên quan đến tài sản là bất động sản của doanh nghiệp
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án

2./ Tranh chấp Dân sự

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Tham gia tố tụng; Tham gia giải quyết vụ việc với tư cách là người đại diện; Hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người yêu cầu trong các vụ án về tranh chấp dân sự như: Tranh chấp hợp đồng vay; Tranh chấp khác; Các vụ việc dân sự: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự; Hạn chế năng lực hành vi dân sự và các yêu cầu khác có liên quan.

3./ Tranh chấp Đất đai

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Tham gia tố tụng; Tham gia giải quyết vụ việc với tư cách là người đại diện; Hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người yêu cầu trong các vụ án về tranh chấp đất đai. Đại diện ngoài tố tụng thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến đất đai như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục hoàn công và các thủ tục khác theo quy định.

4./ Bào chữa án hình sự

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho Người bị tạm giữ; Bị can; Bị cáo hoặc là Người bảo vệ quyền lợi của người bị hại; Nguyên đơn dân sự; Bị đơn dân sự; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

5./ Tranh chấp Ly hôn

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Tư vấn, soạn đơn và tham gia tố tụng, giải quyết các vụ việc với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về hôn nhân và gia đình: Ly hôn; Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; Quyền nuôi con và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

6./ Tranh chấp hành chính

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Đại diện khách hàng tham gia khiếu kiện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết các yêu cầu liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính trong mọi lĩnh vực.

7./ Tranh chấp thừa kế

Luật Tô Vàng có thể hỗ trợ cho Quý khách hàng các dịch vụ: Tham gia tố tụng; Tham gia giải quyết vụ việc với tư cách là người đại diện; Hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người yêu cầu trong các vụ án về các vụ án về tranh chấp thừa kế. Phân chia tài sản thừa kế gồm hai hình thức: Có để lại di chúc và không để lại di chúc.