0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Thời hạn triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của ban kiểm soát là trong bao lâu?

Thời hạn triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của ban kiểm soát là trong bao lâu theo quy định của pháp luật?

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật quy định như thế nào?

Công ty của tôi đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sở hữu độc quyền thương hiệu về công thức bánh kem. Năm 2022, công ty tôi có thuê chị Phương vào làm ở vị trí nhân viên bếp bánh. Qua thời gian làm việc, chị Phương đã tìm hiểu và thu thập được thông ti...

Thủ tục đăng ký kinh doanh cho người nước ngoài

Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam phải tuân thủ theo quy định pháp luật tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như bất đồng ngôn ngữ, thủ tục mỗi nước khác nhau nên nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp vướng mắc khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Việ...

Người lao động cần làm gì để được hưởng kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp?

Khi được xác định mắc bệnh nghề nghiệp (BNN), tùy vào tình trạng bệnh, người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, nhiều người lao động (NLĐ) chưa biết, hồ sơ đề nghị kinh phí hỗ trợ BNN gồm những gì và NLĐ sẽ được hưởng mức hỗ trợ kinh...

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

Trong một thế giới phẳng, trước sự chuyển dịch tư duy hợp tác-hội nhập kinh tế, các hợp đồng thương mại quốc tế ngày càng phổ biến kèm theo đó là những tranh chấp liên quan. Vậy hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế nào là tối ưu nh...

Trình tự, thủ tục tố tụng trọng tài thương mại

Thủ tục tố tụng trọng tài thương mại là thủ tục giải quyết tranh chấp do các bên trong tranh chấp thỏa thuận và được tiến hành theo Luật Trọng tài thương mại 2010. Tuy không phải là một chế định mới nhưng vẫn chưa có nhiều trường hợp áp dụng để giải...

Giải thể doanh nghiệp

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh bên cạnh lựa chọn giải pháp...

Thủ tục mua, bán công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) một thành viên

Trong tình hình kinh tế hiện nay, mua bán công ty diễn ra rất phổ biến. Công ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp chỉ do một cá nhân, tổ chức làm chủ sở hữu. Vì vậy, thủ tục mua lại công ty TNHH 1 thành viên đơn giản hơn các loại hình doanh...

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của phá...

Quy định về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Khi có hành vi vi phạm hợp đồng, bên bị thiệt hại có thể yêu cầu bồi thường. Quy định về bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại vẫn còn nhiều rủi ro và dễ xảy ra tranh chấp nếu các bên không nắm rõ mức bồi thường là bao nhiêu, nguyên tắc bồi...

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên

Việc chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên (MTV) là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty? Vậy để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này cần trải qua những T...