0939.13.13.16     luattovang@gmail.com

Luật bất động sản

Tham gia tố tụng, giải quyết vụ việc trong các vụ án về tranh chấp đất đai. Đại diện ngoài tố tụng thực hiện các dịch vụ pháp lý như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục hoàn công và các thủ tục khác theo quy định.

Luật sư bất động sản chuyên nghiệp cung cấp tư vấn pháp lý về mua bán nhà đất, hợp đồng bất động sản, thừa kế bất động sản và tranh chấp liên quan đến bất động sản. Chúng tôi đại diện pháp lý cho khách hàng trong các giao dịch bất động sản và đảm bảo bảo vệ quyền lợi của họ. Liên hệ ngay để nhận được sự hỗ trợ chuyên sâu về luật bất động sản và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.